Nguyễn Lực SĩChủ tịch CĐnguyenlucsi1972@gmail.com
Nguyễn Thị PhụngPhó Chủ tịch CĐphungtam76@gmail.com
Lê Vũ TuấnỦy viên BCH      CĐlevutuan68@gmail.com
Phan Thị Ngọc TruyềnỦy viên BCH CĐngoctruyenthcsap@gmail.com